Voorwaarden

  • De organisatie van ZLTO Boerenroute Noord-Beveland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal gedeeltelijke restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal er (mogelijk) geen nieuwe datum worden vastgesteld.
  • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
  • De organisatie van ZLTO Boerenroute Noord-Beveland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van zijn/ haar bezittingen.
  • De organisatie van ZLTO Boerenroute Noord-Beveland behoudt zich het recht voor de “boerenroute” geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie van ZLTO Boerenroute Noord-Beveland kan worden verwacht. De boerroute kan ivm (weers)omstandigheden omgezet worden naar een autotocht.
  • Bij annulering uiterlijk 2 weken voor het evenement wordt het inschrijfgeld minus €3,- (admin kosten) gerestitueerd. Bij annulering na 2 weken vindt er geen restitutie meer plaats, omdat voor uw opgave reeds kosten (inkoop goederen) zijn gemaakt. 
  • Honden zijn welkom, behalve bij bedrijven die op de routekaart vermelden dat uw hond hier niet mag komen. Bij melkveebedrijven mogen bijvoorbeeld géén honden op het terrein. Uw hond zal dan aangelijnd buiten het erf van het boerenbedrijf op u moeten wachten.